สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตาจารย์คลินิค เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสมาเปิดกิจกรรมโรงพยาบาลเคลื่อนที่ของอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562