#เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ “ครู” พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนกลุ่มออทิสติก

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มออทิสติกโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564 ให้กับครู จำนวน 50 คนใน 25 โรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และมีเทคนิคในการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มออทิสติกให้มีพัฒนาการเรียนรู้ ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย