สพป.เชียงราย เขต 1 จัดอบรมออนไลน์ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยครอบครัว

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยรูปแบบออนไลน์ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยครอบครัว ให้กับผู้ปกครอง ครูและเด็ก ใน 12 จุดรวมพล รวมกว่า 180 คน รับชมการถ่ายทอดและร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิก้าวพิเศษ และทีมเครือข่ายสหวิชาชีพ ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย