กีฬาสัมพันธ์วันครูอำเภอบ้านกรวด ประจำปี 2562 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครูอำเภอบ้านกรวด ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเชียร์

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครูอำเภอบ้านกรวด ประกอบด้วยโรงเรียนใน 4 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านกรวด โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอบ้านกรวด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยแบ่งทีมการแข่งขันเป็น 4 ทีม มีกีฬาที่จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และนายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้บริหารในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นการรวมพลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอบ้านกรวดให้มาร่วมกิจกรรมอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน