สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมออนไลน์ ปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอนอ่านชั้นสูง ครูภาษาไทย ชั้น ม.2

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอนอ่านชั้นสูง ครูภาษาไทย ชั้น ม.2 จำนวน 50 คน เพื่อฝึกจัดทำและชี้แจงการใช้สื่อการสอนอ่านขั้นสูง Twin Big Book และเทคนิคการอ่านแบบผ่านตา Skimming เทคนิคทำ Reading ให้ฉับไวแบบไม่มีพลาด และการอ่านแบบจับจุด ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย