ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ทำบุญตักบาตรพร้อมร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันครู ประจำปี 2562”

วันที่ 16 มกราคม 2562 (เวลา 07.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ จากนั้น (เวลา 09.00 น.) ได้ร่วมกิจกรรมวันครูเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู ณ หอประชุมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอประโคนชัย เข้าร่วมจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการกล่าวปฏิญาณตนและมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกด้วย ต่อมา (เวลา 13.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้เดินทางไปให้กำลังใจ คณะครู คณะกรรมการ นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬา “วันครู 2562” ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม โรงเรียนกระสังพิทยาคม โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม และร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้บริหารของอำเภอประโคนชัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์อีกด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของครูในสังกัด