ร.ร.บ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3 : ครู บุคลากรช่วยกันสร้างสายอากาศทีวีดิจิตอลราคาถูก พร้อมไปช่วยติดตั้งทีวีดิจิตอล เพื่อสนับสนุนผู้ปกครองในการเรียนออนแอร์ของนักเรียนด้วยระบบ DLTV ซึ่งถ่ายทอดสดจากโรงเรียนวังไกลกังวล

ในขณะที่มีโรคระบาดโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่ว จนสร้างปัญหาในการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 ได้ตระหนักถึงความจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหา “นักเรียนต้องได้เรียน ครูจะต้องได้สอน” คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหา จนสรุปได้ว่าพื้นที่ในเขตบริการของโรงเรียนอินเตอร์เน็ตก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ 100% สัญญานจากโทรศัพท์มือถือทุกค่ายก็ยังไม่เสถียร ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้น มีวิธีการเดียวคือใช้ทีวีดิจิตอลซึ่งผู้ปกครองจำนวน 100% สามารถสร้างได้ในราคาถูกเพียงเครื่องละ1,600 บาท หรือถ้ามีทีวีรุ่นเก่าอยู่แล้วก็ซื้อเฉพาะกล่องทีวีดิจิตอลเพียง 600 บาท พร้อมได้รับการช่วยเหลือจากบุคลากรของโรงเรียนในการสร้างสายอากาศ และช่วยกันติดตั้ง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอนตลอดเวลา ในขณะเดียวกันคณะครูก็ยังได้ออกติดตามการใช้งาน การช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด

นายนิพนธ์ มณีรัตน์