สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง ดร.จิรวรรณ สุรเสียง ดร.สิหง์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2564 โดย นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเด็น “ชี้แจงทำความเข้าใจ การฉีกวัคซีนและการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง”