ผอ.สพม.พงภกรน เปิดการอบรม “ดนตรีกับแรงบันดาลใจ” season 2

+++++ วันที่ 16 กันยายน 2564 นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรม “ดนตรีกับแรงบันดาลใจ” season 2  ของโรงเรียนสตรีพังงา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการอบรมต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 เนื่องจากได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา คุณครูและผู้สนใจที่อยู่ภายในจังหวัดพังงาและต่างจังหวัด และโรงเรียนสตรีพังงาเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและควรค่าแก่การดำเนินการต่อ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ มีใจรักในการเล่นดนตรี การจัดอบรมเป็นรูปแบบของการอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีอย่างมีความสุข ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านดนตรี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในยุคโควิด -19 เป็นคนดนตรีที่ทันยุคดิจิทัล และเป็นคนดนตรีที่มีจิตสาธารณะ   เรวดี…ภาพ / ข่าว