พิธีเปิดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด

วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ ปงจันตา หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปาง มอบหมาย นายพิชัย สดเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัด เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด ผ่านการถ่ายทอดสดจากค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมมณีโชติรส สพป.ลำปาง เขต 1