โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สพป.ลำปาง เขต 1 จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2564เพื่อฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดลำปาง และดำเนินการขยายผลการน้อมนำเรื่อง ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ไปยังผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาจังหวัดลำปาง กำหนดฝึกอบรมจำนวน 3 รุ่น รุ่นแรกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2564 โดยมี นายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สพป.ลำปาง เขต 1