การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และมุมิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และมุมิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดย นายทรงพล สาระภักดี นายกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดร้อยเอ็ด

โสมสุภางค์ บุญกอง
Latest posts by โสมสุภางค์ บุญกอง (see all)