สพม.ร้อยเอ็ด จัดการประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 60 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco WebEx Meeting ระหว่างวันที่ วันที่ 22 – 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด