พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 1

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 สพป.นครราชสีมา เขต 1 จัดพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน จำนวน 18 โรงเรียน โดยมี นายพิชิต สอนคำแก้ว เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและให้กำลังใจในการพัฒนาเด็กและการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อไป