รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่บ้านลำเชิงไกร จังหวัดนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร และพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านลำเชิงไกร ตำบลโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมี ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำท่วมฯ โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1