มุทิตา กษิณาลัย ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน สพป.นครราชสีมา เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 เป็นประธานงานมุทิตา กษิณาลัย ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting ในการนี้ มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย และผู้อำนวยการสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ จำนวน 9 ราย