โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ผู้บริหาร สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองในชุมชน ร่วมเป็นเกียรติ และต้อนรับนายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับกลุ่มจังหวัด) ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2