สพป.กาฬสินธู์ เขต 2 เปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรและความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มอบหมาย ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรและความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ชั้น 1