สพม.ร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11 /2564 พร้อมด้วย นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญเร่งด่วน และเตรียมการต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเดินทางมามอบโล่รางวัลกิจกรรม “การถอดบทเรียน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย” ให้แก่ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด