ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อำเภอเทพสถิต 2 โรงเรียน

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย น.ส.ณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,น.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนบ้านช่องสำราญ ตรวจเยี่ยมอาคาร สถานที่ และบริบทของโรงเรียน ได้พบปะคณะครู สอบถาม อุปสรรค ปัญหาต่างๆ ของโรงเรียน พร้อมให้กำลังใจ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาโรงเรียนและดูแลลูกๆนักเรียน ด้วยคุณธรรม นำคุณภาพ บนพื้นฐานความพอเพียง โดยมีนายวิรัตน์ ชุ่มเมืองปัก รกน.ผอ.โรงเรียนบ้านช่องสำราญและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลของโรงเรียนจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงลาน อ.เทพสถิต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้บริหาร คณะครู โดยมีนายสมศักดิ์ ทองหลาบ ผอ.โรงเรียนบ้านดงลาน คณะครูให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลของโรงเรียน