สพป.กาฬสิธุ์ เขต 2 เข้ารับการรับชม-รับฟัง “พุธเช้า ข่าว สพฐ”

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ เข้ารับการรับชม-รับฟัง “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เพื่อรับฟังข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ชั้น 3