สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุ ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 81 อัตรา เป็นตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งครูผู้สอนจำนวน 71 อัตรา ซึ่งคณะกรรมการจะได้พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด