สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย รัฐบาล เขตพื้นที่สุจริต

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด  เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง แผ่เมตตา ในกิจกรรมเช้าวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ตระหนักถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตอาสา ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3