รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 1 และประโคนชัย 2

วันที่ 21 มกราคม 2561 นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในการนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประโคนชัย 1 และประโคนชัย 2 (ภาคเช้า) ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โดยมีนายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน ผอ.รร.อนุบาลประโคนชัย กล่าวให้การต้อนรับ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา โรงเรียนวัดแจ้ง โรงเรียนบ้านศรีถาวร และโรงเรียนบ้านหนองม่วง (ภาคบ่าย) ณ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก โดยมี ดร.นิคม ขันโสม ผอ.รร.บ้านจรเข้มาก กล่าวให้การต้อนรับ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุ โรงเรียนบ้านโคกย่าง โรงเรียนบ้านเก็ม โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย โรงเรียนบ้านกระสัง โรงเรียนบ้านหินกอง โรงเรียนบ้านจรเข้มาก โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ โรงเรียนบ้านบัว และโรงเรียนบ้านหนองร้าน โดยการออกนิเทศ ติดตามในครั้งนี้ มีประเด็นในการนิเทศ ติดตามทั้งหมด 7 ประเด็น ได้แก่ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น 3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู) 4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร) 5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น 6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์ 7. โรงเรียนปลอดขยะ