ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในสังกัด พร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย น.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางวรรณภา  ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา อ.เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นางสาวกรองแก้ว ขวัญพูน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านบุ่งเวียน ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งจากการประสบอุบัติเหตุทำให้ส่งผลกระทบต่อดวงตาต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายประเสริฐ  ทองบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ จากนั้น ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนบ้านซับมงคล อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ พร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือฯ ให้แก่ จ.ส.อ.สมประสงค์ พระพรายครบุรี ครู คศ.1 โรงเรียนซับมงคลวิทยา ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ส่งผลกระทบที่ดวงตา แขนข้างขวาและขาด้านซ้าย ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายทองสุก  ปุราทะกา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ