ตัวแทน สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 16 จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพท และรอง ผอ.สพท ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ดร.สมบูรณ์  ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา

ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) และตัวแทนของ สพฐ.ในพื้นที่ จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)การปฏิบัติหน้างานในที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รวม 9 รายได้แก่ นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผอ.สพป.น่าน เขต 1  นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  นายอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สพม.น่าน  นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางสาววรนันท์ รวมสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  นายปรีชารัตน์ รินทระ รอง ผอ.สพม.เชียงราย และ นายณรงค์ คำสุขุม รอง ผอ.สพม.เชียงราย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งครอบคลุมภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น และพร้อมที่จะรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย