ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมทีมผู้บริหารในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาและภารกิจงานสำคัญของกลุ่มงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาและภารกิจงานสำคัญของกลุ่มงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คือ 1.การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 2.การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ในวันที่ 19 ต.ค.64 3.การทำ MOU การปฏิบัติงานราชการ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 4.การประเมินลูกจ้างชั่วคราวของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5.การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้เพื่อนำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบาย ของ สพฐ.และ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3