ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมมอบนโยบายและบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงาน

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงาน ซึ่งสัญญาจ้างฯ ปีงบประมาณ 2564 ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 12 ราย และเพื่อเตรียมการจัดทำสัญญาจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบนโยบายและบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานต่อไป