สพม.ร้อยเอ็ด จัดประชุมผู้บริหาร ประธานสหวิทยาเขต เลขานุการสหวิทยาเขต นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด และเลขานุการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 / 2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ประธานสหวิทยาเขต เลขานุการสหวิทยาเขต นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด และเลขานุการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 / 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย นายยอดรัก บุรวัฒน์ นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการจัดงานกฐินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีกำหนดทอดถวาย ณ วัดบ้านยางกู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ