ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง17 กลุ่ม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด