ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564

ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มฯ ร่วมกับบุคลากร สพป.ลำพูน เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจาจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน