ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.  นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี ในการปฏิบัติหน้าที่ และช่วยกันฝึกฝนเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นกำลังของชาติไทยต่อไป ในการนี้ ได้มอบพระพุทธชินราช ให้โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์