ร.ร.ปากชมวิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ สุชัยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา และนายสุภีร์ หล้าสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 78.43 ของนักเรียนทั้งหมด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากชม จ.เลย

………………………………………………………