“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ นำบุคลากรร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี สืบเนื่องจากวัน ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๓๗๖ เป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทยได้สร้างชาติ สร้างแผ่นดินไทย ณ บริเวณอันเป็นที่ตั้งของราชอาณาจักรสุโขทัย นับแต่พุทธศักราช ๑๘๐๐ เป็นต้นมา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี