สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อรับทราบข้อราชการและซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย,ประธานเครือข่ายโรงเรียน 19 เครือข่าย ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบข้อราชการและซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ,การรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม,การสอบบรรจุครู,การจัดงานกฐิน เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป