สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 38/2564 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ การเปิดเรียน On-Site การฉีดวัคซีนของนักเรียน การจัดการเรียนการสอน สู่ สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ภายใต้ความปลอดภัย และการพัฒนาครู ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์