นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพป.กพ.2 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ ปี 65

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเรือนแก้วรีสอร์ท อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร