สพป.ระยอง เขต ๒ รับการนิเทศนักศึกษาปริญญาโท

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นางปานรดา สิริบุญบันดาล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งมาทำการนิเทศ นายศรทัสย์ บัวป่า นักศึกษาปริญญาโท ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒