สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมผ่านช่องทาง Zoom Cloud Meetings ส่วนข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Facebook Live ของ สพป.ระยอง เขต ๒ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ รวมถึงแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และในโอกาสนี้ บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดภัย จำนวน ๖ โรงเรียน ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สพป.ระยอง เขต ๒