สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

                 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นำคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Google Meet โดยมี นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.ชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม และ มีคณะศึกษานิเทศก์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน