ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performence Agreement:PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 4 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมี นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการอบรม
นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ในพื้นที่บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ และได้ร่วมนั่งช้าง ชมพิพิธภัณฑ์ช้าง หรือ Elephant Museum พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง สร้างด้วยอิฐแดง อันเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก