สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2562

นางจอมขวัญ วิอุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ และ หน.ส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการสำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562