สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดโครงการ การพัฒนาและเตรียมความพร้อม กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการอัจฉริยภาพ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

               วันที่ 25 ตุลาคม 2564  ดร.ศุภชัย โถบรง​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี​ เขต​ 2 เป็นประธาน​เปิด​การดำเนินโครงการ กิจกรรมการพัฒนาและเตรียมความพร้อม ส่งเสริมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยมีกิจกรรมประชุมออนไลน์ในหัวข้อ UDN 2 Kick off  เสริมอัจฉริยภาพ วิทย์-คณิต โดยวิทยากร นางสาวรุ่งทิวา ราชคิด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางมนลดา ครุเวชรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา บรรยายพิเศษแก่ครูและนักเรียนในสังกัด รวมทั้งมีกิจกรรมการทดสอบในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจุดเน้น ที่สนใจเข้าร่วมฝึกทดสอบในครั้งนี้ ผ่าน Application Zoom Could Meetings