สพป.ชัยนาท แสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2562

นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท  มอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลให้ เด็กหญิงพิจักขณา โพธิ์หลำ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และ เด็กหญิงกชธิชา ศิริเมือง ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2562 รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์ นานาชาติ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562  ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์พัทยา จังหวัดชลบุรี