สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม VDO Conference รายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหัวข้อข่าว ดังนี้>> ***ศาสตร์พระราชา >> เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู >> แถลงข่าวผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 4 ปี (2558-2561)ในงานวันครู ครั้งที่ 63 / ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบรรพตวิทยา ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย / เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดอาคารเรียน “ผดุงอนุสรณ์” โรงเรียนปางหัตสหศาสตร์ / ส่งมอบบ้านน้ำใจ สพป.เชียงราย เขต 4 / ร่วมพิธีลงนาม MOU ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล >> แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. /โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา / ชี้แจงแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย / ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “IT I Can” โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป.ปัตตานี เขต 3
>>> หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มอบหมายการปฏิบัติงานให้แต่ละกลุ่มดำเนินการ ให้สอดคล้องกับภารกิจงานและเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายสูงสุด