สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2562  เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อนำมาพัฒนาการจัดการศึกษาจากนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.และคณะผู้บริหาร สพฐ. จากนั้น ได้ประชุมสภากาแฟ ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3