สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562  นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจส่วนราชการและพี่น้องประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว) จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดชัยภูมิ มาให้บริการการรักษาพยาบาลฟรีแก่พี่น้องประชาชน โดยท่านประธานฯและคณะ ได้มอบเครื่องนุ่งห่มให้กับนักเรียนและประชาชน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนอำเภอซับใหญ่ นำโดยนายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วย นางวรรณภา  ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางวนาลิน ขามเกาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียน ร่วมในการต้อนรับ  ณ.โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น ต.ตะโกทอง  อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ