ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ออกติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ออกติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านโพนม่วง อำเภอชุมพลบุรี และพบปะผู้ปกครองนักเรียน ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แก่ประชาชนทั่วไปในเขตบริการโรงเรียนบ้านโพนม่วง ณ โรงเรียนบ้านโพนม่วง เพื่อเน้นย้ำในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)