ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการ Coaching การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา (รอบ 1 ปี) ประจำเขตตรวจราชการที่ 12

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการ Coaching การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา (รอบ 1 ปี) ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ( ร้อย แก่น สาร สินธุ์) จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2, ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1, ผอ.ร้อยเอ็ด เขต 3, ผอ.สพม.มหาสารคาม ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ ร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)