คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา.09.30 น.นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย น.ส.ดอกไม้ ชินโครต ศึกษานิเทศก์ และนายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.รร.ซับใหญ่วิทยาคม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการเตรียมความพร้อมกับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายวิชาการ ของโรงเรียนเครือข่ายอำเภอซับใหญ่ จำนวน 13 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)